Erguvan Sokak, Gönenç Apt. No:3/6
Kalamış İstanbul
Telefon: 0532 2034548
E-mail: mbelen@belenconsulting.com

Hakkında

Murat Belen'in, kariyerinin özellikle son 15 yılında, CEO, Genel Müdür, Bölge Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak fiilen yaşadığı deneyimler, bugün ve önümüzdeki yakın zaman diliminde, ülkemizde birçok şirketin karşılaşması ve çözüm araması muhtemel olan gelişmeleri ve problemleri kapsamaktadır.

Aşağıda bazı örnekleri sunulan bu deneyimleri ihtiyaç sahibi kuruluşlarla paylaşmak amacı, yapmakta olduğu çalışmaların temelini oluşturmaktadır ;

 • Agrega, hazır beton, kireç, asfalt ve yapı kimyasalları sektörlerinde etkin olan bir kuruluşun CEO'su olarak:
  • Bütçeleme ve hedeflerle yönetimi başlatmıştır.
  • Oluşturulmasına öncülük ettiği kritik rasyolar (KPIs) takip ve denetimi ile son bir yılda karılılığın %20 artmasına önemli pay sahibi olmuştur.
  • Üst ve orta yönetimi yeniden yapılandırmıştır.
  • Şirket içi ve dışı iletişim kanallarının etkin ve hızlı kullanılması çalışmalarına öncülük yapmıştır.
  • Risk Yönetimi'nin ve bilgi geri besleme disiplininin yerleşmesine destek vermiştir.
  • Şirketler kurumsal ilişki ağlarının ve etkinliklerinin olumlu yönde gelişmesi için STK'lar ile temaslara liderlik etmiş, görüşmelere fiilen katılmıştır. İZODER ve İMSAD ile yapılan görüşmeler yakın tarihli örnekleridir. 
 • Türki Cumhuriyetler ve Orta Asya ülkelerinin Bölge Müdürlüğü'nü yürütürken, geliştirdiği stratejilerle, görev yaptığı İsviçre menşeili dünya şirketinin Türkiye kuruluşunun kapsamdaki bölge ülkelerine olan ihracat hacminin 3 yıl içerisinde %300 artmasını sağlamıştır.
 • 19 yılı kapsayan yönetimi sırasında şirketin Türkiye kanadı-istisnasız-her yıl büyüme kaydetmiş, son 7 yıl içerisinde de(2003-2009) yıllık ortalama %22 reel büyüme ile Türkiye'nin, dünyadaki 70 ülkesi arasında en verimli şirket ve yönetimlerden biri seçilmesini sağlamıştır.
 • 2008-2009 senelerinde, kuruluşun faaliyette bulunduğu tüm dünya ülkelerinde hayata geçirdiği ' operasyonel maliyetlerin optimizasyonu ' projesinde, özgün bir proje yönetimi ile, 5 milyon euro tasarruf performansı gerçekleştirmiştir.
 • Sektörde devrim sayılabilecek nitelikleri bünyesinde toplayan 20 milyon euro değerindeki yatırımın tüm fizibilite etütlerinin yapımını yönetmiş ve 2007 yılında fabrika-üretim, laboratuarlar ve yönetim binaları ve donanımları yatırımlarını gerçekleştirmiştir.
 • 2009 yılında yapılan bir değerlendirmede, Türkiye'de kurulu şirketin dünya ülkeleri arasında '' Tesis Operasyon Verimliliği ve Risk Yönetimi '' konularında en iyi 5 tesisten biri seçilmesine öncülük etmiştir.
 • Grubun bir kararı gereği 2007-2009 döneminde Satış-Pazarlama faaliyetlerinde konvansiyonel sistemden 'İş Birimleri' (Business Units) sistemine geçiş sürecini başarıyla yönetmiş ve tamamlamıştır.
 • İnsan Kaynakları modüllerinin sistematik olarak uygulanması ve şirket operasyonlarına tamamen adapte edilmesine öncülük yapmış ve bu konuda, firmanın dünya kuruluşları arasında ilklerden biri olarak diğerlerine örnek oluşturmuştur.
 • Küçük bir yerel şirketin, konusunda uzman uluslararası bir şirketle lisans sözleşmesi ile çalışırken Joint Venture kurmasına, daha sonraki aşamada da tüm hisseleri uluslararası firmanın almasıyla bu yeni oluşuma liderlik etmiş, bu değişim süreçlerini ve yeniden yapılanmaları başarı ile yönetmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi ve İTÜ mezunu olan Murat Belen, risk ve kriz yönetiminde, aldığı eğitimler, görev aldığı kuruluşlarda Japon ve İsviçre iş disiplinlerinin konuya verdiği önem nedenleriyle ileri ve farklı bir deneyime sahiptir. Bu konuda kariyerindeki bazı kilometre taşları ;

 • Kriz Yönetimi ve Risk Analizleri, IMD-Lozan Kasım 2008 (International Institute for Management Development).
 • Risk Mühendisliği ve Analizleri , Zurich Insurance, Zürih 1994-1995 eğitimlerine katılmış ve sertifika almıştır. Bu eğitim kapsamında "Başarılı koçluğun kuralları ve temel prensipleri" eğitimi de alınmıştır. Sertifika eğitimini tamamlamıştır.
 • İsviçre kuruluşundaki Genel Müdür'lük görevi sırasında Türkiye'nin iki yılda bir uluslararası denetime tabi olan 'Operasyonel Risk Analizleri ve Uygulamaları' sürecine 10 yıl liderlik etmiştir.
 • Suudi Arabistan'da UPM Üniversitesinin Araştırma Merkezi'ndeki çalışmaları sırasında, Basra Körfezi'ndeki olası tanker kazaları ve yaratacağı çevre etkilerinin riskleri üzerine çalışmalar yapmış ve eş-yazar olarak aşağıda makaleyi yazmıştır : '' Statistical Determination of Oil Spills in Transport Operations in the Arabian Gulf- 1983 ''