Erguvan Sokak, Gönenç Apt. No:3/6
Kalamış İstanbul
Telefon: 0532 2034548
E-mail: mbelen@belenconsulting.com

RİSK HARİTASI

Murat Belen'in 40 yıl üzerindeki yönetim ve risk deneyimleriyle hazırlanan Risk Harita uygulamasına hoş geldiniz. Risk Haritası ve Risk Yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için Murat Belen'in Risk kitabına tüm kitap satış noktalarından ulaşabilirsiniz.

Aşağıda sekiz ayrı alanda sorulara yanıt verdikten sonra risk haritanızı oluşturabileceksiniz. Risk haritanızı kayıt edebilecek ve kendinize e-posta ile gönderebileceksiniz. Risk haritanızı oluşturabilmemiz için sırasıyla ve tüm soruları eksiksiz cevaplamanız gerekiyor.

Her türlü sorunuz için mbelen@belenconsulting.com'a e-posta atabilirsiniz.

SORU 1: Şirketinizde “eleman seçme ve yerleştirme” konusu yazılı bir prosedür çerçevesinde ve bu prosedürün aşamaları hassasiyetle gerçekleştirilerek uygulanıyor mu?


SORU 2: Şirketinizde “performans değerlendirme sistemi” var mıdır? Varsa bu değerlendirmeler kişinin ilk yöneticisi tarafından yapılıp, bölüm yöneticisi mi onaylanmaktadır? Performans hedefleri bölüm ve şirket hedeflerine paralel olarak konuluyor mu?


SORU 3: Şirketinizde görev tanımları kişinin yapmakla yükümlü olduğu görevlerinin yanı sıra yetkilerini de kapsıyor mu? Görev tanımları ve performans değerlendirme kriterleri uyumlu mu?


SORU 4: Şirketinizde performans değerlendirmeleri, ilgili yönetici tarafından, hiçbir üst yönetim baskısı altında kalmadan yapılabiliyor mu? Yönetim kadrosu işe alımlarında etkili oldukları elemanlara karşı yaklaşımlarında tarafsız davranıyorlar mı?


SORU 5: Performansı yüksek bir çalışan şirketinizden ayrılmaya karar verdiğinde, onu kazanmak ve sistemdeki olası aksaklıkları düzeltmek adına çalışma yapılıyor mu?


SORU 6: Şirket çalışanlarınızın maaşlarının şirket içi ve dışı karşılaştırmaları adil midir? Maaş revizyonlarında temel kriter “performans” mıdır?


İnsan Kaynakları Ortalama Değerlendirme

SORU 1: Rakiplerin yakından izlenmesi şirketinizde satış ve pazarlama kadrolarının performans değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor mu?


SORU 2: Sektördeki “en iyi uygulamalar”ın şirketinizde hayata geçirme sürecinde uyum çalışmaları yapılıyor mu?


SORU 3: Şirketinizde ürün geliştirme çalışmaları sırasında pazar beklentileri ve rakip ürün performansları pazarlama biriminizce AR-GE’ye eksiksiz iletiliyor mu? Ürün konumlandırma çalışmaları yapılıyor mu?


SORU 4: Kuruluşunuzda pazarlama ve satış süreçleri net olarak belirlenmiş ve süreç sorumluları açık görev tanımlarıyla çalışıyor mu?


SORU 5: Müşteri şikayetleri ile sistematik olarak ilgileniliyor mu? Çalışmaların sonuçlarından müşteri bilgilendiriliyor mu? Bulgular önleyici tedbir çalışmaları ve iç eğitimlerde kullanılmak üzere arşivleniyor mu?


SORU 6: Kuruluşunuzda, pazarlamaya gereken önem ve kaynak desteği sağlanıyor mu?


Pazarlama Ortalama Değerlendirme

SORU 1: Yılda en az bir kez, mevcut ve potansiyel tedarikçilerden fiyat ve şartlar için teklif toplanıyor mu? Alternatif tedarikçiyi canlı tutmak için ihtiyacın belli bir yüzdesi ondan alınıyor mu?


SORU 2: Tedarikçi değerlendirmeleri periyodik olarak yapılıyor mu?


SORU 3: Tedarikçi ödemeleri söz verildiği ve sözleşmede yazıldığı süre ve şekilde ödeniyor mu?


SORU 4: Satın alınacak her hammadde/yarı mamul/ürün için bir önceki döneme göre iyileştirme yapılmasıyla ilgili bütçe yapılıyor ve yüzdelik hedef veriliyor mu?


SORU 5: Şirkette, sipariş verme, siparişlerin teslim alınması ve tedarikçi faturalarının denetlenmesi konuları yazılı süreçlerle takip ediliyor mu? Her üç sürecin de süreç sorumluları atanmış mı?


SORU 6: Yönetim etik değerlere hem örnek olup hem de sahip çıkıyor mu? Çalışanların etik değerlere aykırı hiçbir davranışına taviz verilmeyeceği kurum çapında biliniyor mu?


Satın Alma Ortalama Değerlendirme

SORU 1: Şirkette “süreçlerle yönetim” sistemi uygulanıyor mu? Organizasyon şemasındaki yetkinlik kutuları, ilgili süreçlerle uyumlu mu? Bunlara yönetim kurulunun müdahaleleri oluyor mu?


SORU 2: Bütçedeki artış hedeflerini CEO/Genel Müdür ve ilgili üst yönetim belirledikten sonra yönetim kurulundan gerçekçi olmayan müdahaleler geliyor mu?


SORU 3: Şirkette, çalışanlara yetki veriliyor mu? Delege etme kültürü ve sistematiği gelişmiş mi?


SORU 4: Şirkette “dinleme” kültürüne yönetim kurulu önderlik yapıyor mu? Ekipler, yönetimle görüşmelerini rahatlıkla paylaşabiliyor mu?


SORU 5: Yönetim kurulu üyeleri çevreden gelen taleplere doğrudan müdahale ediyorlar mı? Onlara “özel” muamele yapılmasını talep ediyorlar mı?


SORU 6: Şirketin operasyonel faaliyetleri sırasında yönetim kurulu, genel müdürü es geçip ekiplerine talimatlar veriyor mu?


SORU 7: Şirketinize çalışanlara yönelik bir karalamada, kaynağı belirsiz mektubun tereddütsüz ve derhal imha edeceğini düşünüyor musunuz?


Yönetim Kurulu Ortalama Değerlendirme

SORU 1: Şirketinizde, müşterilerinize kimin fiyat verebileceği, hangi indirim seviyesine kadar yetkili olduklarını belirleyen yazılı bir “fiyat verme prosedürü” var mı?


SORU 2: Satış kadronuza, teknik biriminiz tarafından düzenli eğitim veriliyor mu? (özellikle ürün gamınıza yeni bir ürün katıldığında)


SORU 3: Şirketinizde, müşteri ilişkileri yönetimi prosedürlere bağlanmış mıdır? Müşterilerin hangi aralıklarla ziyaret edilmesi gerektiği prosedürlerde yer alıyor mu?


SORU 4: Şirketinizde yıllık bütçenin son hali genel müdür ve üst yönetim kadrosu tarafından mı hazırlanıyor?


SORU 5: Satış ekibinize düzenli eğitimler veriliyor mu? Temsil yetkinlikleri belirli aralıklarla denetleniyor mu?


SORU 6: Şirketin zayıf yönlerini belirlemek ve önleyici/geliştirici tedbirleri alabilmek için şirketinizin satış biriminin aylık raporlarda “kaybedilen işler ve kaybedilme nedenleri” ile ilgili raporlama yer alıyor mu?


SatılOrtalama Değerlendirme

SORU 1: Şirketinizde, ürün bazında “ideal stok düzeyi” belirleme ve “minimum sipariş miktarı” tespit çalışmaları düzenli yapılıyor mu?


SORU 2: Üretim, stok ve AR-GE gibi maliyetlerinizi düşürebilmek için fason üretim alternatifini değerlendiriyor musunuz?


SORU 3: Maliyet analizleri iş süreçleri için de yapılıyor mu? Süreç sorumluları maliyet azaltan çalışmalardan da sorumlu mu?


SORU 4: Her ay, piyasa ve satış gelişmeleri ışığında üretim planınızı gözden geçirip gerekli güncellemeleri yapıyor musunuz?


SORU 5: Kilit Performans Göstergeleri (KPI) ile kuruluşunuzdaki önemli değişimler takip ediliyor mu?


SORU 6: Özellikle sık bozulan veya zor temin edilen üretim ekipmanlarının kritik parçaları için stok tutuluyor mu?


Üretim Ortalama Değerlendirme

SORU 1: Tahsilat yönetimi için yazılı işleyen detaylı bir prosedür var mı? Bu prosedürde görev dağılımı ve denetim düzgün çalışıyor mu?


SORU 2: Tahsilat çalışmalarında satış departmanı ve finans departmanı birlikte hareket ediyor mu? Düzenli toplantılarla bilgi akışı sağlanıyor mu?


SORU 3: Geciken tahsilatların hukuki takibi zamanında ve avukat takibiyle yürütülüyor mu?


SORU 4: Bütçe detaylı hazırlanmış yazılı bir süreç midir? Sürecin sahibi finans müdürü müdür?


SORU 5: Yeni bir müşteriye ürün sevkiyatı öncesi piyasa bilinirliği ve finansal durumu hakkında düzenli ön araştırma yapılıyor mu?


SORU 6: Finans/Mali işler müdürünüz kurumun diğer birimleriyle sürekli ve yapıcı ilişkiler içinde mi? Şirketin diğer operasyonlarıyla ilgili bilgi sahibi mi?


Mali İşler Ortalama Değerlendirme

SORU 1: Avukat desteği alınarak, her tedarikçiye özel sözleşme yapılıyor mu?


SORU 2: Personel sözleşmeleri çalışanın kurumdaki görev tanımları ve kurumun beklentilerini kapsayacak şekilde etkili bir bilgilendirmeyle yapılıyor mu?


SORU 3: Ürünlerin teknik detayları ve kullanımıyla ilgili detaylı dokümantasyon yapılıyor mu? Hukuk ve teknik departmanlar her türlü desteğe hazır mı?


SORU 4: Bayi sözleşmeleri sipariş, sevkiyat ve ödeme detaylarıyla kapsamlı hazır mı?


SORU 5: Tahsilatlarda ilgili takip kurum çapında bir hassaslıkla yönetiliyor mu?


SORU 6: Denetimler kurumda düzenli gerçekleşiyor mu? Önleyici tedbirler alınıyor mu?


Hukuk Ortalama Değerlendirme

Tebrikler Risk Haritanız hazır! Sonuçlarınızı kaybetmemek için Risk Harita görselinizi kayıt edebilir, kendinize e-posta ile gönderebilirsiniz.

Risk Haritanızı nasıl yorumlamalısınız?

Murat Belen'in Risk kitabı 2. bölümünden en sık karşılaşılan dört risk harita senaryosunu okuyabilirsiniz.

Murat Belen'e soru sormak, danışmanlık hizmeti almak ve konuşmacı olarak davet etmek için mbelen@belenconsulting.com'a e-posta atabilirsiniz.

İnsan Kaynakları
Pazarlama
Satın Alma
Yönetim Kurulu
Satış
Üretim
Mali İşler
Hukuk
MAİL YOLLA