Erguvan Sokak, Gönenç Apt. No:3/6
Kalamış İstanbul
Telefon: 0532 2034548
E-mail: mbelen@belenconsulting.com

Yeniden Yapılanma

Yeniden yapılanma, şirket bünyesini kapsamlı olarak masaya yatırarak 'dinamizm' ve 'verimlilik' artışını en kısa sürede sağlayacak olan değişim yönetimidir.

Günümüzde, rekabetin hızla arttığı, yeni yönetim ve denetim sistemlerinin birbiri ardından devreye girdiği iş ortamında, şirket bünyesini kapsamlı olarak masaya yatırarak 'dinamizm' ve 'verimlilik' artışını en kısa sürede sağlayacak olan değişim yönetimidir. Yatırımcı memnuniyeti ile müşteri memnuniyetini aynı zamanda ve en ekonomik çözümlerle sağlamayı amaçlar.

Başarılı bir yeniden yapılanma süreci için, sırası titizlikle takip edilmesi gereken, şu 8 'olmazsa olmaz' adım atılmalıdır :

Adım-1 : Değişim projelerinde aciliyet duygusunun/hızın öneminin tüm şirkette benimsenmesi, yaygınlığı,

Adım-2 : Özellikle üst yönetimde, kayda değer sayıda, etki gücü olan yöneticinin bu değişim/yeniden yapılanma projesine inanması ve başkoyması,

Adım-3 : Açık, anlaşılır bir vizyon yaratılması,

Adım-4 : Bu vizyonun şirket içi iletişimde sürekli yeralmasını sağlayarak - şirket rutin toplantılarında bile yaygınlaştırılması, benimsetilmesi,

Adım-5 : Bu yapılanmaya/değişime karşı olan,direnç gösteren tüm sistemsel ve bireysel engellerin yok edilmesi,

Adım-6 : Varılan aşamaları adım adım(kısa vadede de) paylaşarak, başarıları ödüllendirerek değişime tam inanmayanların da etkilenmesini sağlamak,

Adım-7 : Sürecin hep canlı tutulması, erken 'zafer' ilan edilerek seferberlik duygusunun zedelenmesine olanak verilmemesi ; doğru işe alımlar ve etkin danışmanlarla ateşin körüklenmesi,

Adım-8 : Oluşturulan yeni prosedür ve yaklaşımların derhal kurumsallaştırılması, eskileri ile tamamen yer değiştirmesi ve bu konuda kesinlikle taviz verilmemesi

Özetle " Yeniden Yapılanma " da 3 temel ve birbirini izleyen aşama mevcuttur :

  1. Lider / Yönetim düzeyinde düşünce yapısının bu değişime kurgulanması,
  2. Organizasyonel yapılanmanın revizyonu / değişimi,
  3. Ücret ve ödül sisteminin doğru ve etkin konumlandırılması.