Erguvan Sokak, Gönenç Apt. No:3/6
Kalamış İstanbul
Telefon: 0532 2034548
E-mail: mbelen@belenconsulting.com

Risk Yönetimi

Riskler, doğru tespit edilmeli, doğru analiz edilmeli, etkileri ve oluş sıklıkları kriterlerinde sınıflandırılmalı ve buna göre aksiyonlar belirlenmelidir.

Konunun varoluş tarihine bir gösterge, aşağıda görülen, Hun İmparatoru Atilla'nın sözleridir ; ''

Liderler, görevlerinizi yaparken risk almaktan kaçınmayın. Risk aldığınız için zaman zaman başarısız olacağınızı biliyorum. Her başarısızlıktan bir ders çıkarın. Bununla, başkalarına yanlışlardan nasıl kaçınabileceklerini öğretin. Eylemlerinizin sorumluluğunu üstlenin ve komutanızdaki liderleri de kendi eylemlerinden sorumlu tutun. Risk almak asla tam anlamıyla öğrenilemeyen bir beceridir...''

Önemli, cevaplanması gereken soru şudur ;

'' Karlılığı en fazla etkileyen faktörlerde en hızlı gelişme nasıl sağlanabilir ? Diğer bir deyişle, riskler arttırılmadan ya da kontrol altında tutularak kar nasıl arttırılır ? ''

'Risk' i biraz kurcalarsak :

Bir şirkette/kuruluşta toplam risk sıfır olamaz ve hedeflenmemelidir. Çünkü bu durum ;

  • Büyümenin olmaması demektir,
  • Karlılığın artmaması, daha ötesi, ekonomik olmayacak çözüm arayışları ile karın azalma riski demektir,
  • Özetle savaşın kaybedilmesi demektir

Ancak risk (ler) ;

  • Doğru tespit edilmeli,
  • Doğru analiz edilmeli,
  • Etkileri ve oluş sıklıkları kriterlerinde sınıflandırılmalı ve buna göre aksiyonlar belirlenmelidir.
  • Riskler yönetilebilmelidir.

KRİZDEN KORKMA RİSKLERİ YÖNETEMEMEKTEN KORK ! Evet, bu benzeşimde, insanda 'erken tanı' gerekliliği yerine kurumda 'risk yönetimi' oturmaktadır. Yani, bugün riskler doğru yönetilmeye başlanırsa, olası bir krizde zarar görmek bir yana, krizden kazançlı bile çıkmak olasıdır.

Harvard Business School Press Yayınlarından " Kriz Yönetimi " nin yönderi Norman R. Augustine 'nin kriz yönetiminde öncelikler ile ilgili görüşleri çok yönlendiricidir :

" Bir kez hangi krizler için plan yapacağınıza karar verdikten sonra riskleri azaltmak için yollar araştırın. Aynı zamanda, belirlediğiniz her riskin maliyetini beyin fırtınası yaparak bulun. Yanlış gidebilecek herşeyi ele alın ve varsa maliyetleri hesaplayın. Risk analizi para cinsinden maliyetlerden daha fazlasını ölçer. Maliyetleri insan sağlığı ile güvenlik yönünden ve müşteri taleplerini karşılayabilme, çalışanların etkin biçimde çalışabilmeleri ve iletişim kurabilmeleri ve şirketinizin itibarı gibi diğer önemli etmenler açısından değerlendirin. Daha acil ve maliyetli krizlere öncelik tanıyın ve ilkönce onlarla ilgilenin.

" Yaşayarak ve eğitilerek bu konuda kazanılmış olan uzmanlığını BELEN Consulting paylaşmak üzere hizmetinize sunmaktadır.