Erguvan Sokak, Gönenç Apt. No:3/6
Kalamış İstanbul
Telefon: 0532 2034548
E-mail: mbelen@belenconsulting.com

Yalıtıma Farklı Bir Pencereden Bakış

Her ne kadar, gelişen inşaat sektörü, ekipmanları ve doğru işgücü kullanımıyla, yapıların giderek proje ve standatlara daha uygun inşa edilmesine olanak sağlamakta ise de dayanıklılıkları (dürabiliteleri) ancak 'yalıtım sistemleri' ile sağlanabilir.

İNSANIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÖNEMLİDİR. PEKİ YAPININ ?

Yapıda yalıtım konusunu insan sağlığındaki bağışıklık sistemi ile benzeştirmenin hiç de yanlış olmayacağını düşünüyoruz. Zira insanın hastalıklara karşı direncini arttıracak ve koruyacak olan bağışıklık sisteminin geliştirilmesi ihtiyacı, daha hastalanmadan önlemleri alabilmek ve direnci arttırabilmek için koruyucu hekimliğin doğuşuna neden olmuştur.

Her ne kadar, gelişen inşaat sektörü, ekipmanları ve doğru işgücü kullanımıyla, yapıların giderek proje ve standatlara daha uygun inşa edilmesine olanak sağlamakta ise de dayanıklılıkları (dürabiliteleri) ancak ‘yalıtım sistemleri’ ile sağlanabilir. Diğer bir deyişle sektör olarak görevimiz yapıda koruyucu hekimliktir.

Yalıtımın işlevi

Yapılarda ısı izolasyonu ısı kayıplarını önleyerek ısınma ve soğutma maliyetlerini azaltmakta ayrıca sıcak soğuk farklarından kaynaklanan yoğuşma olayını engellemektedir. Dolayısıyla bina içerisinde yoğuşma sonucu oluşabilecek küf-mantar ve bunların insan sağlığına olan zararlarının, ayrıca iç ve dış yapı elemanlarında meydana getireceği görsel bozukluk ve tamir masraflarının önüne geçilmektedir. Bu sayede bina taşıyıcı sistemi de yoğuşma etkisinin olası zararlarına maruz kalmamaktadır.

Ülkemizin deprem riski yüksek bir bölgede yer aldığı bilinen bir gerçektir. Bu riskin olası yıkıcı etkilerinin yapılara verebileceği zararın azaltılması ancak taşıyıcı sisteminin doğru ürün ve iş gücüyle standartlara uygun inşası ve suyun neden olabileceği tüm zararlı etkilerden korunmasıyla sağlanabilir. Bilindiği gibi suyun beton içerisine nüfuz ederek donatıya ulaşması, sırasıyla, donatı korozyonu,beton hasarı ve korozyonu, donatı kesit kaybı ve sistemin taşıma gücünün azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle binanın,

  • Yağış sularına karşı çatı-teraslarda ve dış duvarlarda,
  • Yer altı sularına karşı temellerde,
  • Bina içi sularda, ıslak hacimlerde,

yalıtımın 3 ana faktörü sağlanarak ; doğru ürün, doğru detay ve doğru uygulamayla kesintisiz yalıtımı sağlanmalıdır.

Isı yalıtımı önemlidir. Neredeyiz ?

Isı yalıtımı konusunda son 3-4 yılda alınan mesafe çok çarpıcıdır. Bu başarıda İZODER ‘ in liderliğinde sürdürülen kararlı ve sistemli süreç yönetiminin en büyük etmen olduğu aşikardır. Ve bu çalışma, sorumluluk sahibi sivil toplum kuruluşlarının ülkemiz insanına ve ekonomimize yapabileceği katkılara çok güzel bir örnek oluşturmuştur. Isı yalıtımının insan sağlığı, kişi ve ülke ekonomisi ve bina sağlığı açılarından önemi açıktır. Bu nedenle, anılan bu çalışma ile konunun standartlarının oluşturulması ve zorunlu bir uygulama haline dönüşmekte oluşu çok sevindiricidir.

Su yalıtımı yaşamsaldır. Ne yapmalıyız ?

Su yalıtımının ise, yapı dayanıklılığını doğrudan etkileyen bir unsur olduğu göz önüne alındığında, benzer bir çalışmanın yapılmasının çok gerekli hatta şart olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Zira, kontrol edilemeyen suyun zararlarının yapının taşıma gücünde oluşturacağı zafiyetler insan sağlığının ötesinde ‘insan hayatı’ nı tehdit eder niteliktedir. Bir sonraki depremin ne zaman ve ne büyüklükte olacağını bilmiyoruz ; sadece ‘olacağını’ biliyoruz. Bu durumda sektör firmaları olarak görevimizin, en hızlı şekilde, su yalıtımının standartlaşması konusunda yapılmakta olan çalışmalara tam destek vermek olduğu, doğru ve etkin uygulamalar için planlı bir eğitim seferberliği başlatmamız gerektiği belirgindir. Standartlaşma ve zorunlu uygulama süreci , sektördeki iş hacmını da büyük oranda arttıracağından – özellikle aşağıdaki hususları göz önünde bulundurarak -- hazırlıklarımızı tamamlamamız gerekmektedir ;

  • Kalifiye eleman yetiştirilmesi (onaylı/eğitimli uygulayıcılar),
  • Yüzey hazırlığının çok iyi yapılması konusunda özel eğitim planlaması
  • Su yalıtımında ‘yalıtımın sürekliliği’ konusunun çok iyi takibi, denetimi
  • Uygulanan yalıtımın diğer inşaat faaliyetleri sırasında korunması tekniklerinin uygulanması ve denetlenmesi
  • Uygulayıcı firma(eğitimli /onay belgeli) sayısının planlı olarak arttırılması
  • Sektör firmaları teknik birimlerinin projeci, mimar,proje yönetim kuruluşları ve müşavirler ile proje hazırlık safhasında teması ; yalıtım projelendirme çalışmalarına aktif destek verilmesi

Bu sektörel olgunluğa ulaşabilmek, ancak, firmaların sadece rekabette değil geliştirici konulardaki işbirliğinde de çok katılımcı, dinamik olmaları, konuda önemli çalışmalarda bulunan sektör derneklerine tam destek vermeleri ile mümkün olabilecektir.

Bu önemli konuda son kullanıcılara düşen görev ise, bu sürece onların da sorgulayıcı ve araştırıcı bir yaklaşımla katılımcı olmalarıdır. Kullanıcıların, firmaların ürün kalite belgeleri, uygulayıcı sertifikaları, satış sonrası hizmetleri konularında gerekli bilgi ve belgeleri sunmaları ile ilgili talepkar-takipçi tutumlarını sürdürmeleri bu süreci önemli ölçüde hızlandıracaktır.

Murat Belen